Fiskeribladet https://www.fiskeribladet.no RSS Feed from https://www.fiskeribladet.no en Fri, 17 Sep 2021 23:29:44 +0200 In House Programming https://www.fiskeribladet.no – Stengningen på Træna er en katastrofe for oss https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/-stengningen-pa-trana-er-en-katastrofe-for-oss/2-1-1069650 Formann Børre Johannessen i Lurøy og Træna fiskarlag er på vegne av de lokale fiskerne rystet over at Træna Seafood nå stenger dørene. Fiskeri Fri, 17 Sep 2021 18:31:04 +0200 Rune Kr. Ellingsen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/-stengningen-pa-trana-er-en-katastrofe-for-oss/2-1-1069650 NHST Børre Johannessen er leder av Lurøy og Træna fiskarlag. Foto: Privat 2021-09-17T16:31:04Z news 2-1-1069650 «Pliktkommunene» er ikke fornøyd med departementets arbeid: Etterlyser konsekvensutredninger https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/-pliktkommunene-er-ikke-fornoyd-med-departementets-arbeid-etterlyser-konsekvensutredninger/2-1-1069441 Åtte pliktkommuner mener Nærings- og fiskeridepartementet tar mer hensyn til flåteleddets økonomi, enn selve formålet med leveringsplikten og havressursloven. Fiskeri Fri, 17 Sep 2021 17:12:47 +0200 Silje Helene Nilsen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/-pliktkommunene-er-ikke-fornoyd-med-departementets-arbeid-etterlyser-konsekvensutredninger/2-1-1069441 NHST Ronald Wærnes er ordfører i Båtsfjord, én av åtte «pliktkommuner» som har sendt felles svar på departementets forslag til endringer i pliktsystemet. Foto: Privat 2021-09-17T15:12:47Z news 2-1-1069441 – Fiskeflåtens beste bidrag for klimaet er å levere klimavennlig mat https://www.fiskeribladet.no/meninger/-fiskeflatens-beste-bidrag-for-klimaet-er-a-levere-klimavennlig-mat/2-1-1069492 100 ledende forskere fra hele verden har talt: Å øke sjømatkonsumet blir helt essensielt for å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer. Meninger Fri, 17 Sep 2021 14:33:03 +0200 Kristian Sandtorv,Mariann Frantsen https://www.fiskeribladet.no/meninger/-fiskeflatens-beste-bidrag-for-klimaet-er-a-levere-klimavennlig-mat/2-1-1069492 NHST Næringens beste bidrag for klimaet, er å levere klimavennlig mat. Foto: Rune Kvamme 2021-09-17T13:00:28Z news 2-1-1069492 En stor andel av torskekvoten er ikke fisket. Fiskeriministeren sier han er opptatt av at de minste fartøyene skal beholde sine kvoteandeler. https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/en-stor-andel-av-torskekvoten-er-ikke-fisket-fiskeriministeren-sier-han-er-opptatt-av-at-de-minste-fartoyene-skal-beholde-sine-kvoteandeler-/2-1-1067678 Men for at sjarkflåten skal få overføre en større andel av sine torskekvoter til neste år, må havfiskeflåten fiske opp sine. Fiskeri Fri, 17 Sep 2021 14:32:12 +0200 Silje Helene Nilsen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/en-stor-andel-av-torskekvoten-er-ikke-fisket-fiskeriministeren-sier-han-er-opptatt-av-at-de-minste-fartoyene-skal-beholde-sine-kvoteandeler-/2-1-1067678 NHST - Vi har forberedt oss på en situasjon hvor de minste fartøyene ikke får utnyttet sine kvoter og er opptatt av at disse fartøyene ikke skal tape kvoteandeler, slik som erfaringsmessig har vært tilfelle for de minst mobile fartøyene, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen om de store restkvotene. Foto: Jon Eirik Olsen 2021-09-17T14:18:03Z news 2-1-1067678 Ansatte permitteres på Træna-mottak: - En svært krevende situasjon økonomisk https://www.fiskeribladet.no/hendelser/ansatte-permitteres-pa-trana-mottak-en-svart-krevende-situasjon-okonomisk/2-1-1069350 Træna Seafood AS, stanser alt kjøp av fisk på sine anlegg. De ansatte blir permittert med øyeblikkelig virkning. Hendelser Fri, 17 Sep 2021 12:04:00 +0200 Rune Kr. Ellingsen https://www.fiskeribladet.no/hendelser/ansatte-permitteres-pa-trana-mottak-en-svart-krevende-situasjon-okonomisk/2-1-1069350 NHST Styret til Træna Seafood er gang med å finne muligheter for videre drift. – Vi er ikke konkurs, men befinner oss i en svært krevende situasjon økonomisk, bekrefter styreleder Runar Fjellgård. Foto: Rune Kr. Ellingsen 2021-09-17T10:34:11Z news 2-1-1069350 Fiskere meldte fra om rømt laks til Fiskeridirektoratet. Svaret de fikk overrasket. https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/fiskere-meldte-fra-om-romt-laks-til-fiskeridirektoratet-svaret-de-fikk-overrasket-/2-1-1068720 – Finnes det ikke ordentlig beredskap i direktoratet og fylket, spør fisker Odd-Terje Dybos. Fiskeri Fri, 17 Sep 2021 11:10:44 +0200 Julie Arntsen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/fiskere-meldte-fra-om-romt-laks-til-fiskeridirektoratet-svaret-de-fikk-overrasket-/2-1-1068720 NHST En fisker fikk 21 laks på 30 timer med garn i Brønnøysund. Disse laksene er tatt når dispensasjonen for gjenfangstfiske i Brønnøyd kom torsdag. Foto: Privat 2021-09-17T12:17:32Z news 2-1-1068720 Her er havforskarane sitt kvoteråd for kystbrisling https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/her-er-havforskarane-sitt-kvoterad-for-kystbrisling/2-1-1069257 Fiskeri Tekfisk Fri, 17 Sep 2021 10:56:39 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/her-er-havforskarane-sitt-kvoterad-for-kystbrisling/2-1-1069257 NHST «Vårbud» på brislingfiske i Sognefjorden, der forskarane melder om god rekruttering. Foto: Privat (arkiv) 2021-09-17T08:57:09Z news 2-1-1069257 – En av de viktigste veteranene innenfor fiskeri og havbruk runder 90 år https://www.fiskeribladet.no/meninger/-en-av-de-viktigste-veteranene-innenfor-fiskeri-og-havbruk-runder-90-ar/2-1-1069122 Gratulerer med 90 års dagen Ragnar Grøntvedt. Meninger Fri, 17 Sep 2021 10:21:57 +0200 Alf Albrigtsen https://www.fiskeribladet.no/meninger/-en-av-de-viktigste-veteranene-innenfor-fiskeri-og-havbruk-runder-90-ar/2-1-1069122 NHST Ragnar Grøntvedt (t.v.). Her sammen med en annen veteran innen oppdrettsnæringen, Karsten Måsøval. Foto: Hitra-Frøya 2021-09-17T08:21:57Z news 2-1-1069122 Fremtidens arbeidsbåter er førerløse, tror Grovfjord-sjefen https://www.fiskeribladet.no/podkast/fremtidens-arbeidsbater-er-forerlose-tror-grovfjord-sjefen/2-1-1068913 Daglig leder Bård Meek-Hansen ved Grovfjord Mek. Verksted tror partråling kan åpne opp for et marked med fiskebåter uten folk om bord. Podkast Fri, 17 Sep 2021 09:00:59 +0200 Ketil Svendsen https://www.fiskeribladet.no/podkast/fremtidens-arbeidsbater-er-forerlose-tror-grovfjord-sjefen/2-1-1068913 NHST Bård Meek-Hansen og Kjersti Kvile under innspilling av podkast. Den kan du høre i artikkelen! Foto: Lena Knutli 2021-09-17T07:00:59Z news 2-1-1068913 Nå råtner pukkellaksen https://www.fiskeribladet.no/hendelser/na-ratner-pukkellaksen/2-1-1069127 Hendelser Fri, 17 Sep 2021 08:28:28 +0200 Kjersti Kvile https://www.fiskeribladet.no/hendelser/na-ratner-pukkellaksen/2-1-1069127 2021-09-17T07:07:57Z news 2-1-1069127 Nå starter arbeidet med å rydde restene etter russisk fiskebåt https://www.fiskeribladet.no/hendelser/na-starter-arbeidet-med-a-rydde-restene-etter-russisk-fiskebat/2-1-1069120 Hendelser Fri, 17 Sep 2021 08:20:34 +0200 Kjersti Kvile https://www.fiskeribladet.no/hendelser/na-starter-arbeidet-med-a-rydde-restene-etter-russisk-fiskebat/2-1-1069120 NHST Redningsskøyta «Halfdan Grieg» bistod med slukking av brannen på snøkrabbebåten. Foto: Redningsselskapet 2021-09-17T06:20:34Z news 2-1-1069120 CO2-avgift vil gi en ekstra kostnad på opp mot 800.000 kroner. Nå vurderer han å selge båten. https://www.fiskeribladet.no/politikk/co2-avgift-vil-gi-en-ekstra-kostnad-pa-opp-mot-800-000-kroner-na-vurderer-han-a-selge-baten-/2-1-1068583 Lennart Danielsen frykter fiskerinæringen på Sør- og Østlandet kan bli utradert om CO2-avgiften innføres for reketrålerne der. Han mener 3000 arbeidsplasser er i spill. Politikk Fri, 17 Sep 2021 05:01:52 +0200 Nils Torsvik https://www.fiskeribladet.no/politikk/co2-avgift-vil-gi-en-ekstra-kostnad-pa-opp-mot-800-000-kroner-na-vurderer-han-a-selge-baten-/2-1-1068583 NHST Leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør viser til at reketrålerne holder liv i en rekke av mottakene på Sør- og Østlandet. Uten leveranser fra disse, vil mottakene forsvinne, mener han. Foto: Kjersti Sandvik 2021-09-17T03:01:52Z news 2-1-1068583 De er tredjegenerasjons oppdrettere. Nå går de «eierskole» for å lære alt om familieselskapene https://www.fiskeribladet.no/havbruk/de-er-tredjegenerasjons-oppdrettere-na-gar-de-eierskole-for-a-lare-alt-om-familieselskapene/2-1-1066396 – Å være en familiebedrift i et lokalsamfunn som synes, tar plass og tjener penger fører med seg et ansvar. Havbruk Thu, 16 Sep 2021 16:05:27 +0200 Joar Vatlestad https://www.fiskeribladet.no/havbruk/de-er-tredjegenerasjons-oppdrettere-na-gar-de-eierskole-for-a-lare-alt-om-familieselskapene/2-1-1066396 NHST Alice Øksheim (29), Jørgen Wenberg (26), Jan Robert Øksheim (25) og Daniel Wenberg (20) går «Eierskolen», der fedrene deres skal gjøre dem klare til å ta over selskapene på sikt. Her utenfor Aqua Nor i Trondheim. Foto: Joar Vatlestad 2021-09-16T14:05:28Z news 2-1-1066396 Hun skal jobbe med miljø og sameksistens i Fiskarlaget https://www.fiskeribladet.no/samfunn/hun-skal-jobbe-med-miljo-og-sameksistens-i-fiskarlaget/2-1-1068881 Maria Pettersvik Arvnes (42) fra Trondheim begynte hos Norges Fiskarlag onsdag denne uka. Samfunn Thu, 16 Sep 2021 14:15:54 +0200 Kjersti Kvile https://www.fiskeribladet.no/samfunn/hun-skal-jobbe-med-miljo-og-sameksistens-i-fiskarlaget/2-1-1068881 NHST Maria Pettersvik Arvnes er ansatt i Norges Fiskarlag fra 15. september. Foto: Jan-Erik Indrestrand 2021-09-16T12:31:36Z news 2-1-1068881 Deltakerforskrift for 2022 på høring https://www.fiskeribladet.no/reguleringer/deltakerforskrift-for-2022-pa-horing/2-1-1068861 Fiskeridirektoratet har foreslått endringer i leppefiskfisket og for torsk, hyse og sei i åpen gruppe. Reguleringer Thu, 16 Sep 2021 13:47:01 +0200 Kjersti Kvile https://www.fiskeribladet.no/reguleringer/deltakerforskrift-for-2022-pa-horing/2-1-1068861 2021-09-16T11:47:01Z news 2-1-1068861 Nordland Fylkes Fiskarlag ber om både refordeling av torsk og økt kvotefleks https://www.fiskeribladet.no/reguleringer/nordland-fylkes-fiskarlag-ber-om-bade-refordeling-av-torsk-og-okt-kvotefleks/2-1-1068815 Det står så mye torsk igjen å fiske i år at Nordland Fylkes Fiskarlag nå krever tiltak, spesielt for flåten under 11 meter. Reguleringer Thu, 16 Sep 2021 13:34:46 +0200 Jon Eirik Olsen https://www.fiskeribladet.no/reguleringer/nordland-fylkes-fiskarlag-ber-om-bade-refordeling-av-torsk-og-okt-kvotefleks/2-1-1068815 NHST Refordelingen av torsk burde startet tidligere, slik at den minste flåten kunne tatt del i fisket mens skreien enda befant seg langs kysten, mener Fiskeridirektoratet. Foto: Jon Eirik Olsen 2021-09-16T11:34:46Z news 2-1-1068815 Nå kan endelig «Dr. Fridtjof Nansen» dra ut av landet. Kronprinsen var med og ønsket god tur. https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/na-kan-endelig-dr-fridtjof-nansen-dra-ut-av-landet-kronprinsen-var-med-og-onsket-god-tur-/2-1-1067939 Langvarig landligge og operasjoner i hjemlige strøk er ved veis ende for forskningsfartøyet. På tirsdag fikk «Dr. Fridtjof Nansen» kongelig besøk. Tekfisk Thu, 16 Sep 2021 11:16:57 +0200 Ketil Svendsen https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/na-kan-endelig-dr-fridtjof-nansen-dra-ut-av-landet-kronprinsen-var-med-og-onsket-god-tur-/2-1-1067939 NHST Hans Kongelige Høyhet kronprins Haakon møter mannskapet om bord på «Dr. Fridtjof Nansen», her flankert av havforskningsdirektør Sissel Rogne og kaptein om bord, Tommy Steffensen. Steffensen er glad for at mannskapet fikk denne oppmerksomheten. Foto: Ketil Svendsen 2021-09-16T09:16:57Z news 2-1-1067939 Nå er denne båten solgt videre https://www.fiskeribladet.no/bater/na-er-denne-baten-solgt-videre/2-1-1068613 «Aunegut» ble kjøpt og fikk nytt navn i fjor. Nå er «Sørvågværing» solgt videre. Båter Thu, 16 Sep 2021 10:38:04 +0200 Camilla Aadland https://www.fiskeribladet.no/bater/na-er-denne-baten-solgt-videre/2-1-1068613 NHST «Aunegut"» fotografert ved hjemmekaia i Harstad før avreise etter salg i november 2020. Foto: Jon Eirik Olsen 2021-09-16T08:38:04Z news 2-1-1068613 Sogn og Fjordane Fiskarlag er klar for å gå videre med sammenslåing av lagene i sør https://www.fiskeribladet.no/politikk/sogn-og-fjordane-fiskarlag-er-klar-for-a-ga-videre-med-sammenslaing-av-lagene-i-sor/2-1-1068438 Sogn og Fjordane Fiskarlag har sluttet seg til resten av fiskarlagene i sør om å gå videre med prosessen for sammenslåing av medlemslag i Norges Fiskarlag. Politikk Thu, 16 Sep 2021 10:19:33 +0200 Nils Torsvik https://www.fiskeribladet.no/politikk/sogn-og-fjordane-fiskarlag-er-klar-for-a-ga-videre-med-sammenslaing-av-lagene-i-sor/2-1-1068438 NHST Det ekstraordinære årsmøtet i Sogn og Fjordane Fiskarlag ble avholdt digitalt, mens årsmøtet i oktober 2020, der dette bildet er tatt, ble avviklet som et fysisk møte. Foto: Einar Lindbæk 2021-09-16T08:19:33Z news 2-1-1068438 40.000 laks har trolig rømt i Trøndelag https://www.fiskeribladet.no/havbruk/40-000-laks-har-trolig-romt-i-trondelag/2-1-1068507 Et hull på seks meter gjorde at laksen kom seg unna. Nå utvides gjenfangstfisket. Havbruk Thu, 16 Sep 2021 09:41:40 +0200 Julie Arntsen https://www.fiskeribladet.no/havbruk/40-000-laks-har-trolig-romt-i-trondelag/2-1-1068507 NHST Det var rundt 140.000 laks i merden laksen rømte fra. Illustrasjonsfoto. Foto: Aleksander Nordahl 2021-09-16T07:57:26Z news 2-1-1068507 Endringer i minstepris for lyr og lysing https://www.fiskeribladet.no/marked/endringer-i-minstepris-for-lyr-og-lysing/2-1-1068406 Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 15. september 2021 minstepriser for fisk i høst. Marked Thu, 16 Sep 2021 09:07:52 +0200 Kjersti Kvile https://www.fiskeribladet.no/marked/endringer-i-minstepris-for-lyr-og-lysing/2-1-1068406 2021-09-16T07:07:52Z news 2-1-1068406 Atlantic Sapphire raser på børs etter storbrann https://www.fiskeribladet.no/hendelser/atlantic-sapphire-raser-pa-bors-etter-storbrann/2-1-1068378 Selskapet opplyser at skadene vil være omfattende. All fisk ved anlegget er trolig tapt, ifølge Atlantic Sapphire. Hendelser Thu, 16 Sep 2021 07:34:13 +0200 Drew Cherry,Robert Nedrejord https://www.fiskeribladet.no/hendelser/atlantic-sapphire-raser-pa-bors-etter-storbrann/2-1-1068378 NHST Flammene stod høyt over bygningene til Atlantic Sapphire i Hvide Sande. Foto: Astrid Dalum 2021-09-16T07:57:45Z news 2-1-1068378 Kongekrabbe-dom i Finnmark ankes – vil ha strengere straff for krabbefiskeren fra Båtsfjord https://www.fiskeribladet.no/okonomi/kongekrabbe-dom-i-finnmark-ankes-vil-ha-strengere-straff-for-krabbefiskeren-fra-batsfjord/2-1-1067461 Påtalemyndigheten vil ha strengere straff enn tre års fengsel og 1,5 millioner i inndraging for den hovedtiltalte fiskeren i Båtsfjord. Økonomi Thu, 16 Sep 2021 05:00:17 +0200 Ole Erik Klokeide https://www.fiskeribladet.no/okonomi/kongekrabbe-dom-i-finnmark-ankes-vil-ha-strengere-straff-for-krabbefiskeren-fra-batsfjord/2-1-1067461 NHST Påtalemyndigheten anker dommen mot hovedmannen i kongekrabbekrim-saken i Båtsfjord. Foto: KV Heimdal (illustrasjonsfoto) 2021-09-16T06:19:01Z news 2-1-1067461 Makrellen forsvinner i dagevis. Så dukker den plutselig opp og «lager kul» på havet. https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/makrellen-forsvinner-i-dagevis-sa-dukker-den-plutselig-opp-og-lager-kul-pa-havet-/2-1-1067871 Et femtitalls store norske ringnotbåter har opplevd et «mysterie» i norsk økonomisk sone i Norskehavet den siste uka. Fiskeri Wed, 15 Sep 2021 18:08:42 +0200 Einar Lindbæk https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/makrellen-forsvinner-i-dagevis-sa-dukker-den-plutselig-opp-og-lager-kul-pa-havet-/2-1-1067871 NHST Flotte forhold for havforskning under makrell-økosystemtoktet med Eros ved Jan Mayen. Årets tokt pekte i retning av sterk nedgang i makrellbestanden. Det stilles spørsmål om det er tilfeldig hvorvidt forskerne finner makrell på tokt i faste ruter. Foto: Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet 2021-09-15T16:08:43Z news 2-1-1067871 Enorme mengder torsk er ennå ikke fisket. – Ganske urealistisk at de minste flåtegruppene klarer å ta kvotene i år. https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/enorme-mengder-torsk-er-enna-ikke-fisket-ganske-urealistisk-at-de-minste-flategruppene-klarer-a-ta-kvotene-i-ar-/2-1-1066459 Sjarkflåten har så mye som 18.000 tonn torsk igjen av kvotene sine. Kystfiskarlaget ber om en rask avklaring på hvor mye av kvotene som kan overføres til neste år. Fiskeri Wed, 15 Sep 2021 16:00:00 +0200 Silje Helene Nilsen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/enorme-mengder-torsk-er-enna-ikke-fisket-ganske-urealistisk-at-de-minste-flategruppene-klarer-a-ta-kvotene-i-ar-/2-1-1066459 NHST Vintersesongen ble krevende for mange, særlig i sjarkflåten. Mange kom ikke i mål med sine torskekvoter. Det gjør at fiskerinæringa går inn i høstsesongen med store restkvoter. Foto: Jon Eirik Olsen 2021-09-17T13:56:29Z news 2-1-1066459 – Vær mer interessert enn interessant https://www.fiskeribladet.no/meninger/-var-mer-interessert-enn-interessant/2-1-1060127 La deg utfordre og vær åpen for å endre kurs og mening. Meninger Wed, 15 Sep 2021 13:50:09 +0200 Gro Reinertsen https://www.fiskeribladet.no/meninger/-var-mer-interessert-enn-interessant/2-1-1060127 NHST Gjennom min lange erfaring med rekruttering til lederroller, har jeg opplevd at nysgjerrighet og ydmykhet er egenskaper som i stor grad kan bidra til at ledere lykkes, og ikke minst at de ansatte trives og lykkes sammen med sin leder. Ill. Foto: Anders Furuset 2021-09-15T11:50:09Z news 2-1-1060127 Fant store, fine reker på Ullsfjorden - felt blir åpnet https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/fant-store-fine-reker-pa-ullsfjorden-felt-blir-apnet/2-1-1067943 Fiskeri Wed, 15 Sep 2021 12:26:45 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/fant-store-fine-reker-pa-ullsfjorden-felt-blir-apnet/2-1-1067943 2021-09-15T10:30:02Z news 2-1-1067943 «Liafjord»-kontrakt i boks for Wavefoil. Nå åpner selskapet for aksjesalg. https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/-liafjord-kontrakt-i-boks-for-wavefoil-na-apner-selskapet-for-aksjesalg-/2-1-1067670 Og det stopper ikke der for gründerne bak de drivstoffbesparende skrogvingene. Nå skal emisjon og aksjesalg gi økonomiske krefter til å satse. Tekfisk Wed, 15 Sep 2021 12:00:38 +0200 Ketil Svendsen https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/-liafjord-kontrakt-i-boks-for-wavefoil-na-apner-selskapet-for-aksjesalg-/2-1-1067670 NHST Wavefoil har utviklet vinger for båt som øker komforten og demper drivstoffbruken i bølger og vær. Her ved den færøyske fergen «Teistin» som var først ute med test. Daglig leder Eirik Bøckmann (t.v.), produktutvikler Erlend Vasteveit og teknisk sjef Audun Yrke foran fartøyet. Foto: Polar Films/Wavefoil 2021-09-15T11:34:28Z news 2-1-1067670 Årets «supertirsdag»: Makrellfiske for 136 millioner på ett døgn https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/-rets-supertirsdag-makrellfiske-for-136-millioner-pa-ett-dogn/2-1-1067777 Etter flere dager med små leveringer av makrell, dro flåten til med årets største innmelding på et døgn tirsdag: 11.150 tonn. Fiskeri Wed, 15 Sep 2021 10:48:59 +0200 Einar Lindbæk https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/-rets-supertirsdag-makrellfiske-for-136-millioner-pa-ett-dogn/2-1-1067777 NHST «Rogne» fra Herøy på Sunnmøre med størst makrellfangst på årets «supertirsdag» i makrellfisket. Foto: Rederiet 2021-09-15T08:48:59Z news 2-1-1067777 Kontrolltelling i Nordland kan gi Jørgensen plass på Stortinget https://www.fiskeribladet.no/politikk/kontrolltelling-i-nordland-kan-gi-jorgensen-plass-pa-stortinget/2-1-1067744 Også Venstres André Skjelstad kan ende med å komme inn på Stortinget. Politikk Wed, 15 Sep 2021 10:12:48 +0200 Robert Nedrejord https://www.fiskeribladet.no/politikk/kontrolltelling-i-nordland-kan-gi-jorgensen-plass-pa-stortinget/2-1-1067744 NHST Geir Jørgensen, stortingskandidat for Rødt, Nordland. Foto: Thor-Wiggo Skille. Rødt 2021-09-15T08:12:48Z news 2-1-1067744 Kjell-Børge Freiberg har fått jobb i Holmøy Maritime https://www.fiskeribladet.no/arbeidsliv/kjell-borge-freiberg-har-fatt-jobb-i-holmoy-maritime/2-1-1067734 Freiberg går fra å være stortingspolitiker til å bli samfunnskontakt i Holmøy Maritime. Arbeidsliv Wed, 15 Sep 2021 09:24:35 +0200 Camilla Aadland https://www.fiskeribladet.no/arbeidsliv/kjell-borge-freiberg-har-fatt-jobb-i-holmoy-maritime/2-1-1067734 NHST Kjell-Børge Freiberg har tidligere vært olje- og energiminister. Foto: Bent-Are Jensen 2021-09-15T09:12:10Z news 2-1-1067734 Branntilløp i fiskebåt https://www.fiskeribladet.no/hendelser/branntillop-i-fiskebat/2-1-1067672 Hendelser Wed, 15 Sep 2021 08:03:54 +0200 Kjersti Kvile https://www.fiskeribladet.no/hendelser/branntillop-i-fiskebat/2-1-1067672 2021-09-15T06:03:54Z news 2-1-1067672 Håper en rødgrønn regjering vil gjøre susen for fiskerinæringen: – Vi trenger en fiskeriminister som er opptatt av lys i husan https://www.fiskeribladet.no/politikk/haper-en-rodgronn-regjering-vil-gjore-susen-for-fiskerinaringen-vi-trenger-en-fiskeriminister-som-er-opptatt-av-lys-i-husan/2-1-1067026 Fra blå til rødgrønn regjering. Hva tenker kystens arvinger om regjeringsskiftet? Politikk Wed, 15 Sep 2021 05:00:51 +0200 Lena Knutli https://www.fiskeribladet.no/politikk/haper-en-rodgronn-regjering-vil-gjore-susen-for-fiskerinaringen-vi-trenger-en-fiskeriminister-som-er-opptatt-av-lys-i-husan/2-1-1067026 NHST Sisilie Skagen fra Andenes, fisker fra 10-metringen «Braken» Hun er positiv til regjeringsskifte. Hun håper det nå er den kystnære flåtens tur og at den kommende regjering vil tilrettelegge for «lys i husan», i distriktene. Foto: Silje Helene Nilsen 2021-09-16T07:53:50Z news 2-1-1067026 Blandet mottagelse for rødgrønn regjering i storflåten https://www.fiskeribladet.no/politikk/blandet-mottagelse-for-rodgronn-regjering-i-storflaten/2-1-1067379 Rederne for de største fiskebåtene regner ikke med vesentlige endringer i fiskeripolitikken med et nytt styringsregime, men noen ble likevel skremt av utspill i valgkampen. Politikk Tue, 14 Sep 2021 18:08:39 +0200 Einar Lindbæk https://www.fiskeribladet.no/politikk/blandet-mottagelse-for-rodgronn-regjering-i-storflaten/2-1-1067379 NHST Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth jublet da de første prognosene kom på valgkvelden. Her er hun flankert av Marta Hofsøy og Nils Foshaug. I storflåten er det imidlertid blandede reaksjoner på et regjeringsskifte. Foto: Amalie Hefre Lie 2021-09-14T16:08:39Z news 2-1-1067379 Britiske myndigheter vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll https://www.fiskeribladet.no/marked/britiske-myndigheter-vil-utsette-innforingen-av-nye-krav-til-veterinar-grensekontroll/2-1-1067494 – Selv om vi var forberedt på at helsesertifikat skulle innføres fra 1. oktober, er jeg glad for at Storbritannia nå velger å utsette frem til et bedre system er på plass, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding. Marked Tue, 14 Sep 2021 15:54:06 +0200 Joar Vatlestad https://www.fiskeribladet.no/marked/britiske-myndigheter-vil-utsette-innforingen-av-nye-krav-til-veterinar-grensekontroll/2-1-1067494 NHST – Storbritannias utmelding av EU vil føre til mer omfattende importkrav for den norske sjømateksporten, og det er viktig at vi finner gode løsninger slik at kravene i så liten grad som mulig blir til hinder for eksporten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Lena Knutli 2021-09-14T13:54:06Z news 2-1-1067494 «Valgvinneren» Nordkalottfolket øker fra fem til ni mandater på Sametinget https://www.fiskeribladet.no/nyheter/-valgvinneren-nordkalottfolket-oker-fra-fem-til-ni-mandater-pa-sametinget/2-1-1067453 – Vi tar alle gleder på forskudd, for vi vet ikke om det varer. Det sier Toril Bakken Kåven som er leder for «valgvinneren» i sametingsvalget, Nordkalottfolket. Nyheter Tue, 14 Sep 2021 15:45:57 +0200 Agnar Berg https://www.fiskeribladet.no/nyheter/-valgvinneren-nordkalottfolket-oker-fra-fem-til-ni-mandater-pa-sametinget/2-1-1067453 NHST Leder og sametingspresidentkandidat for Nordkalottfolket, Toril Kåven Bakken, gleder seg over et godt sametingsvalg. Partiet hadde størst framgang av alle. Foto: Privat 2021-09-14T13:45:57Z news 2-1-1067453 Jan Magne Flaat gir seg etter 30 år i Agnforsyninga - Bengt Marius Hilstad er ny toppsjef https://www.fiskeribladet.no/arbeidsliv/jan-magne-flaat-gir-seg-etter-30-ar-i-agnforsyninga-bengt-marius-hilstad-er-ny-toppsjef/2-1-1067463 Arbeidsliv Tue, 14 Sep 2021 15:10:52 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/arbeidsliv/jan-magne-flaat-gir-seg-etter-30-ar-i-agnforsyninga-bengt-marius-hilstad-er-ny-toppsjef/2-1-1067463 2021-09-14T13:10:52Z news 2-1-1067463 Nybåten skulle rett på fiskefeltet – i stedet blir det tre-fire uker på verksted https://www.fiskeribladet.no/bater/nybaten-skulle-rett-pa-fiskefeltet-i-stedet-blir-det-tre-fire-uker-pa-verksted/2-1-1067213 Helt nye «Vikanøy» har mye gjenstående kvoter, og planen var å gå på fiske umiddelbart etter ankomst fra byggeverftet. Men i stedet måtte båten settes i dokk i Harstad. Båter Tue, 14 Sep 2021 15:04:12 +0200 Jon Eirik Olsen https://www.fiskeribladet.no/bater/nybaten-skulle-rett-pa-fiskefeltet-i-stedet-blir-det-tre-fire-uker-pa-verksted/2-1-1067213 NHST Nye «Vikanøy» ankommer her Harstad onsdag morgen, og på flo sjø gjøres det umiddelbart klart for dokksetting hos Hamek. Foto: Jon Eirik Olsen 2021-09-17T09:04:24Z news 2-1-1067213 Sjømatorganisasjonene innstilt på samarbeid med ny regjering: – Valget er ingen katastrofe https://www.fiskeribladet.no/politikk/sjomatorganisasjonene-innstilt-pa-samarbeid-med-ny-regjering-valget-er-ingen-katastrofe/2-1-1067107 Lederen i Norges Fiskarlag og lederen i Fiskebåt er avventende. Styrelederen i Norges Kystfiskarlag håper på en SV-minister, mens styrelederen i Sjømat Norge er skuffet men fattet. Politikk Tue, 14 Sep 2021 14:12:26 +0200 Nils Torsvik https://www.fiskeribladet.no/politikk/sjomatorganisasjonene-innstilt-pa-samarbeid-med-ny-regjering-valget-er-ingen-katastrofe/2-1-1067107 NHST Paul Birger Torgnes ble valgt til leder i Sjømat Norge i mars i år. Han har hatt en rekke politiske verv i Høyre, og var preget av Høyres valgnederlag da Fiskeribladet tok kontakt for å få hans kommentar til valget som Sjømat Norge leder. 2021-09-14T12:39:22Z news 2-1-1067107 Så var det slutt for Erna og Odd Emil. Nå kan det bli økt skatt for rike oppdrettere og fiskere. https://www.fiskeribladet.no/meninger/sa-var-det-slutt-for-erna-og-odd-emil-na-kan-det-bli-okt-skatt-for-rike-oppdrettere-og-fiskere-/2-1-1066848 Et regjeringsskifte vil bety lite for sjømatnæringen, men både oppdretterne og fiskerne må regne med å bidra mer til fellesskapet. Og det skulle vel bare mangle. Meninger Tue, 14 Sep 2021 11:57:30 +0200 Øystein Hage https://www.fiskeribladet.no/meninger/sa-var-det-slutt-for-erna-og-odd-emil-na-kan-det-bli-okt-skatt-for-rike-oppdrettere-og-fiskere-/2-1-1066848 NHST Odd Emil Ingebrigtsen og Erna Solberg. Odd Emil Ingebrigtsen og Erna Solberg. Foto: Halvard Wensel/NFD 2021-09-14T10:00:34Z news 2-1-1066848 Senja Fiskarlag fremmer forslag til ny fiskeriminister https://www.fiskeribladet.no/meninger/senja-fiskarlag-fremmer-forslag-til-ny-fiskeriminister/2-1-1067124 Etter å ha fulgt valgkampen med fiskeriøyne, har vi sett at potensielle kandidater til Fiskeri- og sjømatminister posten fra SV og AP, fronter kun den mindre fiskeriflåten til Norge. Meninger Tue, 14 Sep 2021 10:19:55 +0200 Tommy Larsen https://www.fiskeribladet.no/meninger/senja-fiskarlag-fremmer-forslag-til-ny-fiskeriminister/2-1-1067124 NHST Husøy ligger idyllisk til på nordsiden av Senja. Foto: Alf Fagerheim 2021-09-14T08:19:55Z news 2-1-1067124 Nå kan du få 10.000 kroner hvis du fisker en merket makrellstørje https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/na-kan-du-fa-10-000-kroner-hvis-du-fisker-en-merket-makrellstorje/2-1-1066457 Utenlandske forskere lover 1000 euro for å levere inn verdifullt sporingsutstyr. At fisken helst skal følge med, imponerer imidlertid ikke Ole Iversen på «Spjæringen». Tekfisk Tue, 14 Sep 2021 09:00:21 +0200 Ketil Svendsen https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/na-kan-du-fa-10-000-kroner-hvis-du-fisker-en-merket-makrellstorje/2-1-1066457 NHST Forskerne Otto Bjelland og Keno Ferter merker makrellstørje ved Runde. Arkivfoto: Gunnar Didriksen/HI 2021-09-14T07:00:21Z news 2-1-1066457 – Tiden er inne for bærekraftig finans og grønn giv https://www.fiskeribladet.no/meninger/-tiden-er-inne-for-barekraftig-finans-og-gronn-giv/2-1-1066564 Norges Miljøvernforbund (NMF) støtter norsk oppdrettsnæring, men en slik støtte forplikter næringen til å praktisere sirkulærøkonomisk. Meninger Tue, 14 Sep 2021 08:00:50 +0200 Rune Birger Nilsen https://www.fiskeribladet.no/meninger/-tiden-er-inne-for-barekraftig-finans-og-gronn-giv/2-1-1066564 NHST For at en økonomisk aktivitet skal betegnes som miljømessig bærekraftig, må den bidra til å nå minst ett av EUs seks miljømål Foto: Norges Miljøvernforbund 2021-09-17T08:30:24Z news 2-1-1066564 Kystvakten ga fiskebåt sveisehjelp: – Det er kjekt å kunne hjelpe når vi kan https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/kystvakten-ga-fiskebat-sveisehjelp-det-er-kjekt-a-kunne-hjelpe-nar-vi-kan/2-1-1067004 – Vi har ei fantastisk besetning om bord, og nå var det maskinistene sin tur til å skinne. Fiskeri Tue, 14 Sep 2021 07:54:36 +0200 Kjersti Kvile https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/kystvakten-ga-fiskebat-sveisehjelp-det-er-kjekt-a-kunne-hjelpe-nar-vi-kan/2-1-1067004 NHST «Barentshav» måtte ligge og gi le for sjøen slik at kystvaktmannskapet kom seg trygt om bord i «Hans» Foto: KV Barentshav 2021-09-14T15:21:24Z news 2-1-1067004 – Grønn omstilling – gjør sjømatnæringen nok tidsnok? https://www.fiskeribladet.no/meninger/-gronn-omstilling-gjor-sjomatnaringen-nok-tidsnok-/2-1-1066411 Det vil forbause meg mye om ikke årets stortingsvalg ble sterkt påvirket av en økende miljøbevissthet i befolkningen Meninger Tue, 14 Sep 2021 07:01:27 +0200 Terje Martinussen https://www.fiskeribladet.no/meninger/-gronn-omstilling-gjor-sjomatnaringen-nok-tidsnok-/2-1-1066411 NHST UiT – Norges arktiske universitet, sammen med Sintef, Finnfjord smelteverk og flere andre partnere, ble nylig tildelt over 90 millioner kroner fra ordningen «grønn plattform». På bildet er biologiprofessor Hans Christian Eilertsen og Gunilla Eriksen, overingeniør ved Norges fiskerihøgskole. Bildene er tatt i forbindelse med algeprosjektet til UiT på Finnfjord Smelteverk. Foto: Tommy Hansen/UiT 2021-09-14T05:01:27Z news 2-1-1066411 Ronald Wærnes mener Sp må jakte fiskeriminister-posten: Ønsker industrimelding, ikke ny kvotemelding https://www.fiskeribladet.no/politikk/ronald-warnes-mener-sp-ma-jakte-fiskeriminister-posten-onsker-industrimelding-ikke-ny-kvotemelding/2-1-1066801 Båtsfjord-ordfører Ronald Wærnes (Sp) mener Senterpartiet må sikre seg fiskeristatsråden, men vil ikke si om han selv er aktuell. – Det har jeg ikke tenkt på, sier den erfarne industrilederen. Politikk Tue, 14 Sep 2021 05:00:31 +0200 Øystein Hage https://www.fiskeribladet.no/politikk/ronald-warnes-mener-sp-ma-jakte-fiskeriminister-posten-onsker-industrimelding-ikke-ny-kvotemelding/2-1-1066801 NHST Ordfører Båtsfjord, Ronald Wærnes (Sp), ønsker seg en mer helhetlig sjømatpolitikk. Foto: Eskild Johansen 2021-09-14T08:33:37Z news 2-1-1066801 Disse fiskeripolitikerne er inne og disse politikerne er ute https://www.fiskeribladet.no/politikk/disse-fiskeripolitikerne-er-inne-og-disse-politikerne-er-ute/2-1-1066856 Høyre er ute i Finnmark, der forsvarsminister Frank Bakke Jensen fikk sitt stortingsmandat ved siste valg. Politikk Mon, 13 Sep 2021 22:34:19 +0200 Nils Torsvik https://www.fiskeribladet.no/politikk/disse-fiskeripolitikerne-er-inne-og-disse-politikerne-er-ute/2-1-1066856 NHST Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sto ikke til gjenvalg i Finnmark, og partiet ser heller ikke ut til å få en erstatter fra dette fylket inn på Stortinget i årets valg. Her sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Nicklas Knudsen 2021-09-16T09:23:58Z news 2-1-1066856 Her jubler Cecilie Myrseth (Ap) på valgkvelden https://www.fiskeribladet.no/politikk/her-jubler-cecilie-myrseth-ap-pa-valgkvelden/2-1-1066790 Den første prognosen gir et rødgrønt flertall. Politikk Mon, 13 Sep 2021 21:23:03 +0200 Nils Torsvik,Amalie Hefre Lie,Robert Nedrejord https://www.fiskeribladet.no/politikk/her-jubler-cecilie-myrseth-ap-pa-valgkvelden/2-1-1066790 NHST Cecilie Myrseth jublet da de første prognosene kom på valgkvelden. Foto: Amallie Hefre Lie 2021-09-13T20:03:39Z news 2-1-1066790 Torgeir Knag Fylkesnes (SV): – Jeg tror det går mot et maktskifte https://www.fiskeribladet.no/politikk/torgeir-knag-fylkesnes-sv--jeg-tror-det-gar-mot-et-maktskifte/2-1-1066807 Han mener SV er en nøkkel i dette valget. Politikk Mon, 13 Sep 2021 20:34:16 +0200 Amalie Hefre Lie,Robert Nedrejord https://www.fiskeribladet.no/politikk/torgeir-knag-fylkesnes-sv--jeg-tror-det-gar-mot-et-maktskifte/2-1-1066807 NHST Torgeir Knag Fylkesnes på SVs valgvake i kveld. Foto: Amalie Hefre Lie 2021-09-13T20:04:33Z news 2-1-1066807 Nå er begge disse politikerne ferdige på Stortinget https://www.fiskeribladet.no/politikk/na-er-begge-disse-politikerne-ferdige-pa-stortinget/2-1-1066761 Høyres Tom-Christer Nilsen ønsker ikke å fortelle hvilke fremtidsplaner han har etter Stortinget. – Jeg har i alle fall som mål ikke å gå på etterlønn. Politikk Mon, 13 Sep 2021 18:37:07 +0200 Robert Nedrejord https://www.fiskeribladet.no/politikk/na-er-begge-disse-politikerne-ferdige-pa-stortinget/2-1-1066761 NHST Både Tom-Christer Nilsen (H) og Ruth Grung (Ap) må gi seg som stortingspolitikere. Foto: Privat/Kjersti Sandvik 2021-09-13T18:03:09Z news 2-1-1066761 Dette mener fiskeripolitikerne https://www.fiskeribladet.no/politikk/dette-mener-fiskeripolitikerne/2-1-1066726 Hvor viktig er fiskeri og havbruk for partivalget? Bør Norge si opp EØS-avtalen? Her kan du se hva fiskeritoppene i partiene har svart. Politikk Mon, 13 Sep 2021 17:58:37 +0200 Camilla Aadland https://www.fiskeribladet.no/politikk/dette-mener-fiskeripolitikerne/2-1-1066726 NHST Oppe fra venstre: Kriss Rokkan Iversen (MDG), Harry Valderhaug (KrF), Cecilie Myrseth (Ap), Geir Adelsten Iversen (Sp), Silje Karine Muotka (NSR), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Bengt Rune Strifeldt, Geir Jørgensen (Rødt) og Ove Trellevik (H). Foto: Kollasj 2021-09-13T17:12:46Z news 2-1-1066726 Kriss Rokkan Iversen: – Vi er ikke imot trålere, men mener trålernes andel av totalkvoten må ned https://www.fiskeribladet.no/politikk/kriss-rokkan-iversen-vi-er-ikke-imot-tralere-men-mener-tralernes-andel-av-totalkvoten-ma-ned/2-1-1061464 – Havbruksfondet er innrettet etter den norske kvantitetssyken. At alt skal bli mer. Vi vil at man skal få en større andel av verdiskapingen om man velger bærekraftige løsninger. Politikk Mon, 13 Sep 2021 17:44:28 +0200 Robert Nedrejord https://www.fiskeribladet.no/politikk/kriss-rokkan-iversen-vi-er-ikke-imot-tralere-men-mener-tralernes-andel-av-totalkvoten-ma-ned/2-1-1061464 NHST Kriss Rokkan Iversen fra Miljøpartiet De Grønne diskuterte landbasert oppdrett under Sjømatpulsen i Trondheim i slutten av august. Da uttalte hun at det var viktigere å se på de åpne anleggene man har i dag fremfor hva man skal gjøre for å få nye anlegg lukket. Foto: Lena Knutli 2021-09-13T15:44:28Z news 2-1-1061464 Krabbefisker Egil frykter nye krav om råtnetråd: – Vil ta knekken på krabbefisket slik vi driver det https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/krabbefisker-egil-frykter-nye-krav-om-ratnetrad-vil-ta-knekken-pa-krabbefisket-slik-vi-driver-det/2-1-1065754 På nyåret kan det komme nye krav om råtnetråd i rømningshull i teiner som anvendes i fiske etter sjøkreps, kongekrabbe og fiske etter taskekrabbe. Fiskeri Mon, 13 Sep 2021 17:01:10 +0200 Julie Arntsen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/krabbefisker-egil-frykter-nye-krav-om-ratnetrad-vil-ta-knekken-pa-krabbefisket-slik-vi-driver-det/2-1-1065754 NHST Fisker Egil Berge fra Mausund er redd skifting av råtnetråd i teinene vil bli et umulig arbeid. Foto: Adrian Hoff Berge 2021-09-13T16:02:42Z news 2-1-1065754 Seks ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet skal arbeide med fiskekrim https://www.fiskeribladet.no/politikk/seks-ansatte-i-narings-og-fiskeridepartementet-skal-arbeide-med-fiskekrim/2-1-1065554 To av tre nye stillinger kan bli plassert utenfor departementets lokaler. Politikk Mon, 13 Sep 2021 15:31:06 +0200 Nils Torsvik https://www.fiskeribladet.no/politikk/seks-ansatte-i-narings-og-fiskeridepartementet-skal-arbeide-med-fiskekrim/2-1-1065554 NHST Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) vil ha bedre styring med arbeidet som økokrimsjef Pål K. Lønseth og Fiskeridirektoratet gjør i fiskekrimsaker. Foto: Skjalg Bøhmer Vold 2021-09-13T13:31:06Z news 2-1-1065554 Varsler stopp i blåkveitefisket fra og med torsdag https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/varsler-stopp-i-blakveitefisket-fra-og-med-torsdag/2-1-1066628 Fiskeri Mon, 13 Sep 2021 14:53:03 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/varsler-stopp-i-blakveitefisket-fra-og-med-torsdag/2-1-1066628 2021-09-13T12:56:01Z news 2-1-1066628 Koronasmitte stanset kongekrabbekrim-saken i retten https://www.fiskeribladet.no/okonomi/koronasmitte-stanset-kongekrabbekrim-saken-i-retten/2-1-1066515 Straffesaken mot den hovedtiltalte transportsjefen og de to medtiltalte skulle fortsatt mandag morgen. Saken er utsatt en uke på grunn av koronasmitte hos en av de tiltalte. Økonomi Mon, 13 Sep 2021 14:09:16 +0200 Ole Erik Klokeide https://www.fiskeribladet.no/okonomi/koronasmitte-stanset-kongekrabbekrim-saken-i-retten/2-1-1066515 NHST Beslag av kongekrabbe i november 2019, i den store kongekrabbekrim-saken som ble rullet opp i Finnmark. Foto: Finnmark politidistrikt 2021-09-13T12:09:16Z news 2-1-1066515 Helnorsk satsing på gjenvinning av tau skal redusere både klima- og miljøavtrykk https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/helnorsk-satsing-pa-gjenvinning-av-tau-skal-redusere-bade-klima-og-miljoavtrykk/2-1-1057309 Mindre mikroplast, mindre bruk av olje, økt styrke og lengre varighet på tau. Det er ambisjonene i et nytt samarbeidsprosjekt som ledes an av Grieg Seafood Finnmark. Tekfisk Mon, 13 Sep 2021 14:01:00 +0200 Ketil Svendsen https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/helnorsk-satsing-pa-gjenvinning-av-tau-skal-redusere-bade-klima-og-miljoavtrykk/2-1-1057309 NHST Truls H. Malm i Brisk Safety og Vidar Aa Nikolaisen, regiondirektør Grieg Seafood Finnmark, vil gjøre ny industri av gamle tau. Med seg på laget har de også selskapene Selstad og Quantafuel. Foto: Grieg Seafood 2021-09-13T12:01:00Z news 2-1-1057309 – Hvis fiskerne kan få kjøpe landanlegg, må mottakene få kjøpe kvoter https://www.fiskeribladet.no/politikk/-hvis-fiskerne-kan-fa-kjope-landanlegg-ma-mottakene-fa-kjope-kvoter/2-1-1066540 Politikk Mon, 13 Sep 2021 13:32:41 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/politikk/-hvis-fiskerne-kan-fa-kjope-landanlegg-ma-mottakene-fa-kjope-kvoter/2-1-1066540 2021-09-13T11:35:10Z news 2-1-1066540 Norge og Russland forbereder seg på kutt i torskekvoten til neste år https://www.fiskeribladet.no/utenriks/norge-og-russland-forbereder-seg-pa-kutt-i-torskekvoten-til-neste-ar/2-1-1066429 Norge og Russland møtes til forhandlinger om neste års kvoter i oktober. Et samarbeid som har fungert til tross for koronapandemien. Utenriks Mon, 13 Sep 2021 12:24:28 +0200 Nils Torsvik https://www.fiskeribladet.no/utenriks/norge-og-russland-forbereder-seg-pa-kutt-i-torskekvoten-til-neste-ar/2-1-1066429 NHST Norge og Russland møtes til forhandlinger igjen i oktober. Da er det forventet kutt i torskekvotene. På bildet er forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen i ferd med å signerte avtalen i oktober, 2019, med daværende fiskeriminister Harald T. Nesvik som bivåner. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet 2021-09-13T10:24:28Z news 2-1-1066429 – Finn deg aldri en fisker, da må det i tilfelle være en med stor båt og masse kvoter https://www.fiskeribladet.no/politikk/-finn-deg-aldri-en-fisker-da-ma-det-i-tilfelle-vare-en-med-stor-bat-og-masse-kvoter/2-1-1063672 Tor Ingar Austvik (67) fra Trondheim tror næringen kan miste folk på grunn av de mange avgiftene. Politikk Mon, 13 Sep 2021 11:55:40 +0200 Lena Knutli https://www.fiskeribladet.no/politikk/-finn-deg-aldri-en-fisker-da-ma-det-i-tilfelle-vare-en-med-stor-bat-og-masse-kvoter/2-1-1063672 NHST Tor Ingar Austvik (67) fisker i åpen gruppe. Han er bekymret for at høye avgifter fører til at unge som vil inn i fiskerinæringen ikke klarer å skaffe seg en levedyktig inntekt. Foto: Lena Knutli 2021-09-13T11:29:06Z news 2-1-1063672 Vil ha sjølaksefiskerne med på å bekjempe pukkellaksen https://www.fiskeribladet.no/miljo/vil-ha-sjolaksefiskerne-med-pa-a-bekjempe-pukkellaksen/2-1-1066413 Miljø Mon, 13 Sep 2021 10:44:34 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/miljo/vil-ha-sjolaksefiskerne-med-pa-a-bekjempe-pukkellaksen/2-1-1066413 2021-09-13T08:45:53Z news 2-1-1066413 Linefartøyet «Geir» får fiske torsk ved Jan Mayen igjen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/linefartoyet-geir-far-fiske-torsk-ved-jan-mayen-igjen/2-1-1066356 Nå er det igjen klart for forsøksfiske ved Jan Mayen. Fiskeri Mon, 13 Sep 2021 09:44:21 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/linefartoyet-geir-far-fiske-torsk-ved-jan-mayen-igjen/2-1-1066356 NHST To fartøy har fått tilbud om å delta i forsøksfisket etter torsk ved Jan Mayen. Foto: Morten Valkvæ/Nesbakk 2021-09-13T07:46:31Z news 2-1-1066356 – Hvorfor tviholde på «EØS-tollmurer» når 0-toll følger av en ny EU-frihandelsavtale? https://www.fiskeribladet.no/meninger/-hvorfor-tviholde-pa-eos-tollmurer-nar-0-toll-folger-av-en-ny-eu-frihandelsavtale-/2-1-1066328 Dersom en frykter stengte grenser for norsk sjømat, vel, så er det kun for Norge å følge reglene i EU food-law, uten å være tvunget av EØS. Meninger Mon, 13 Sep 2021 09:23:31 +0200 Peter Ørebech https://www.fiskeribladet.no/meninger/-hvorfor-tviholde-pa-eos-tollmurer-nar-0-toll-folger-av-en-ny-eu-frihandelsavtale-/2-1-1066328 NHST Frihandelsavtalene – både mellom EU og UK og mellom Norge, Island og Liechtenstein og UK, dokumenterer at EU for importerte varer ikke krever at eksportlandet følger EUs toll- eller veterinærlovgivning. 2021-09-13T07:23:31Z news 2-1-1066328 Ber om refordeling av torsk for den minste flåten https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/ber-om-refordeling-av-torsk-for-den-minste-flaten/2-1-1066347 Fiskeri Mon, 13 Sep 2021 09:21:17 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/ber-om-refordeling-av-torsk-for-den-minste-flaten/2-1-1066347 2021-09-13T07:22:18Z news 2-1-1066347 Norske elver kokte av pukkellaks i sommer. Slik skal myndighetene forberede seg på neste invasjon. https://www.fiskeribladet.no/miljo/norske-elver-kokte-av-pukkellaks-i-sommer-slik-skal-myndighetene-forberede-seg-pa-neste-invasjon-/2-1-1065503 – Invasjonen av pukkellaks denne sommeren har vist at vi trenger mer forskning, mer fokus på forvaltning og bedre styring i elvene. Miljø Mon, 13 Sep 2021 09:15:36 +0200 Alf Fagerheim https://www.fiskeribladet.no/miljo/norske-elver-kokte-av-pukkellaks-i-sommer-slik-skal-myndighetene-forberede-seg-pa-neste-invasjon-/2-1-1065503 NHST Mer forskning og en mer effektiv forvaltning må til for å unngå at det får negative følger for andre arter i elvene, mener masterstudent Tora Paulsen. Foto: Privat 2021-09-13T07:15:37Z news 2-1-1065503 Her er den første havmerden til NRS sjøsatt: – Vi nærmer oss nå driftsfasen https://www.fiskeribladet.no/havbruk/her-er-den-forste-havmerden-til-nrs-sjosatt-vi-narmer-oss-na-driftsfasen/2-1-1066224 – Det var naturlig nok stor spenning da vi sjøsatte merden, men veldig gledelig at sjøsettingen gikk som planlagt. Havbruk Mon, 13 Sep 2021 08:41:37 +0200 Joar Vatlestad https://www.fiskeribladet.no/havbruk/her-er-den-forste-havmerden-til-nrs-sjosatt-vi-narmer-oss-na-driftsfasen/2-1-1066224 NHST Her er den første havmerden i Arctic Offshore Farming sjøsatt. Torsdag var havmerden på plass på lokaliteten Fellesholmen utenfor Tromsø. Foto: Klaus Hatlebrekke / NRS 2021-09-13T06:41:37Z news 2-1-1066224 Fiskeriministeren vil bytte navn på Fiskeridirektoratet https://www.fiskeribladet.no/havbruk/fiskeriministeren-vil-bytte-navn-pa-fiskeridirektoratet/2-1-1066222 Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har startet prosessen med å endre Fiskeridirektoratets navn til Fiskeri- og havbruksdirektoratet. Havbruk Mon, 13 Sep 2021 08:37:26 +0200 Ann Eileen D Nygård https://www.fiskeribladet.no/havbruk/fiskeriministeren-vil-bytte-navn-pa-fiskeridirektoratet/2-1-1066222 NHST Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i Atlanterhavsparken tidligere denne måneden Foto: Lisa Maria Nordøen/NFD 2021-09-13T06:39:18Z news 2-1-1066222 Leif solgte båten. To år etter fikk han fortsatt krav om å betale satelittsporingen. https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/leif-solgte-baten-to-ar-etter-fikk-han-fortsatt-krav-om-a-betale-satelittsporingen-/2-1-1063808 Fiskeren fra Lofoten har fått krav på satellittsporing to år etter at han sa opp sporingstjenesten på båten. Nå tar sporingsselskapet affære og både stopper og trekker tilbake kravene. Fiskeri Mon, 13 Sep 2021 05:00:31 +0200 Einar Lindbæk https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/leif-solgte-baten-to-ar-etter-fikk-han-fortsatt-krav-om-a-betale-satelittsporingen-/2-1-1063808 NHST Leif Ole Olavsen har ikke fått stoppet krav om sporing fra båten «Åse-Karin» to år etter at han sa opp sporingstjenesten. Foto: Privat 2021-09-13T08:53:00Z news 2-1-1063808 Rederen fikk kjøpe den arresterte tråleren «Øygarden» tilbake fra konkursboet. Nå er det nye rederiet også konkurs. https://www.fiskeribladet.no/okonomi/rederen-fikk-kjope-den-arresterte-traleren-oygarden-tilbake-fra-konkursboet-na-er-det-nye-rederiet-ogsa-konkurs-/2-1-1066233 Reder Over Einarsen kjøpte «Øygarden» tilbake fra konkursboet og ut av arrest i Las Palmas. Det nye rederiet Eintor AS er nå konkurs. Økonomi Sun, 12 Sep 2021 20:24:44 +0200 Ole Erik Klokeide https://www.fiskeribladet.no/okonomi/rederen-fikk-kjope-den-arresterte-traleren-oygarden-tilbake-fra-konkursboet-na-er-det-nye-rederiet-ogsa-konkurs-/2-1-1066233 NHST Den gamle tråleren «Øygarden» lå lenge i arrest i Las Palmas før reder Ove Einarsen fikk kjøpe båten tilbake fra konkursboet. Her i Bergen i januar i fjor. Foto: OLE ERIK KLOKEIDE 2021-09-12T18:24:44Z news 2-1-1066233 Lotta Norman går fra kontorjobb til sjarkfiske i Breivikbotn på Sørøya https://www.fiskeribladet.no/nyheter/lotta-norman-gar-fra-kontorjobb-til-sjarkfiske-i-breivikbotn-pa-soroya/2-1-1063750 Svenske Lotta Norman ble fascinert av båtene som leverte fisk til bruket på Sørøya i Vest-Finnmark da hun kom dit for å jobbe i 1997. Nylig kom hun hjem til Sørøya med egen sjark. Nyheter Sun, 12 Sep 2021 16:01:56 +0200 Agnar Berg https://www.fiskeribladet.no/nyheter/lotta-norman-gar-fra-kontorjobb-til-sjarkfiske-i-breivikbotn-pa-soroya/2-1-1063750 NHST Lotta Norman har tatt steget fra jobb i et regnskapsselskap til å satse som sjarkfisker. Foto: Privat 2021-09-13T13:22:50Z news 2-1-1063750 – Lokal ekspertise er fullstendig tilsidesatt i forvaltning av laks https://www.fiskeribladet.no/meninger/-lokal-ekspertise-er-fullstendig-tilsidesatt-i-forvaltning-av-laks/2-1-1064408 Sammenbruddet i bestanden av Tanalaksen skyldes i første rekke en arroganse og nedlatenhet fra den politiske ledelse i Klima- og miljødepartementet. Meninger Sun, 12 Sep 2021 15:00:02 +0200 Tom Sottinen,Ragnhild Vassvik,Hartvik Hansen https://www.fiskeribladet.no/meninger/-lokal-ekspertise-er-fullstendig-tilsidesatt-i-forvaltning-av-laks/2-1-1064408 NHST Fra venstre: Hartvik Hansen, Ragnhild Vassvik og Tom Sottinen. Foto: privat 2021-09-12T13:00:02Z news 2-1-1064408 Harry Valderhaug (KrF): – Vi har tatt et aktivt valg og sagt at fiskerinæringen skal gå først https://www.fiskeribladet.no/politikk/harry-valderhaug-krf--vi-har-tatt-et-aktivt-valg-og-sagt-at-fiskerinaringen-skal-ga-forst/2-1-1064565 – Vi har ikke nok kunnskap om økosystemene i havet til at vi kan tukle med det, sier Giske-ordfører Harry Valderhaug. Politikk Sun, 12 Sep 2021 12:05:50 +0200 Robert Nedrejord https://www.fiskeribladet.no/politikk/harry-valderhaug-krf--vi-har-tatt-et-aktivt-valg-og-sagt-at-fiskerinaringen-skal-ga-forst/2-1-1064565 NHST – En trenger generelt tett dialog med kystnæringene om man skal innføre nye skatter. Det skapes store verdier her, og det investeres mye, sier KrF-listetopp og Giske-ordfører Harry Valderhaug. Foto: Privat 2021-09-12T10:05:50Z news 2-1-1064565 Sukker fra norske grantrær er blitt til 1600 kilo gjær til lakse- og grisefôr: – Forsøkene vil gi viktig informasjon https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/sukker-fra-norske-grantrar-er-blitt-til-1600-kilo-gjar-til-lakse-og-grisef-r-forsokene-vil-gi-viktig-informasjon/2-1-1064874 Foods of Norway ved NMBU, Lallemand Animal Nutrition og Borregaard står bak produksjonen. Tekfisk Sun, 12 Sep 2021 10:01:26 +0200 Joar Vatlestad https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/sukker-fra-norske-grantrar-er-blitt-til-1600-kilo-gjar-til-lakse-og-grisef-r-forsokene-vil-gi-viktig-informasjon/2-1-1064874 NHST Sukkeret ble produsert av bioraffineringsselskapet Borregaard, og deretter brukt til å dyrke gjær ved Lallemands fabrikk i Estland (bildet), der oppskaleringen fant sted. Gjæren skal brukes av Foods of Norway i fôringsforsøk med gris og laks i løpet av høsten og vinteren. Foto: Lallemand 2021-09-12T08:01:26Z news 2-1-1064874 Store tap etter Krifo Fisk-konkursen - lite å hente for kreditorene https://www.fiskeribladet.no/okonomi/store-tap-etter-krifo-fisk-konkursen-lite-a-hente-for-kreditorene/2-1-1065073 Av 10,6 millioner kroner i krav etter konkursen i fiskemottaket og fiskematprodusenten var det kun penger til panthavere og bobehandling. Ingen andre kreditorer får penger. Økonomi Sun, 12 Sep 2021 09:01:29 +0200 Ole Erik Klokeide https://www.fiskeribladet.no/okonomi/store-tap-etter-krifo-fisk-konkursen-lite-a-hente-for-kreditorene/2-1-1065073 NHST Krifo Fisk fikk daglig blodfersk fisk fra den lokale fiskeflåten i Trøndelag. Illustrasjonsfoto: Arne Fenstad 2021-09-12T07:01:29Z news 2-1-1065073 Tomt etter konkurs i Molnes Seafood https://www.fiskeribladet.no/nyheter/tomt-etter-konkurs-i-molnes-seafood/2-1-1061393 Bobehandlingen i den gjeldstyngede foredlingsbedriften ble innstilt fordi det ikke var mer penger etter konkursen. Nyheter Sun, 12 Sep 2021 09:01:28 +0200 Ole Erik Klokeide https://www.fiskeribladet.no/nyheter/tomt-etter-konkurs-i-molnes-seafood/2-1-1061393 NHST Molnes Seafood holdt til i Vardø. Her fra Vardø havn. Illustrasjonsfoto: Nils Torsvik 2021-09-12T07:01:28Z news 2-1-1061393 Fritidsfiskere som vil selge fra kaia må registrere seg i foretaksregisteret https://www.fiskeribladet.no/hendelser/fritidsfiskere-som-vil-selge-fra-kaia-ma-registrere-seg-i-foretaksregisteret/2-1-1065576 Hendelser Sun, 12 Sep 2021 08:01:11 +0200 Kjersti Kvile https://www.fiskeribladet.no/hendelser/fritidsfiskere-som-vil-selge-fra-kaia-ma-registrere-seg-i-foretaksregisteret/2-1-1065576 2021-09-12T06:01:11Z news 2-1-1065576 Stenger kongekrabbefelt https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/stenger-kongekrabbefelt/2-1-1065056 Fiskeri Sun, 12 Sep 2021 08:01:10 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/stenger-kongekrabbefelt/2-1-1065056 2021-09-12T06:01:10Z news 2-1-1065056 Overvåkning viser ingen oppdrettslaks i to viktige lakseelver https://www.fiskeribladet.no/miljo/overvakning-viser-ingen-oppdrettslaks-i-to-viktige-lakseelver/2-1-1065243 Resultatene fra sportsfiskesesongen 2021 frem til 8. august viser at ingen oppdrettslaks er funnet i Repparfjordelva og Altaelva. Miljø Sun, 12 Sep 2021 08:01:10 +0200 Ann Eileen D Nygård https://www.fiskeribladet.no/miljo/overvakning-viser-ingen-oppdrettslaks-i-to-viktige-lakseelver/2-1-1065243 NHST Laksefiske i Altaelva. Arkivfoto: Agnar Berg 2021-09-12T06:01:10Z news 2-1-1065243 Moen Marin lanserer mobil powerbank for havbruk https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/moen-marin-lanserer-mobil-powerbank-for-havbruk/2-1-1064157 Ladebanken er selskapets bidrag til å løse strømflaskehalsen for elektrifisering av næringen. Tekfisk Sun, 12 Sep 2021 07:00:58 +0200 Robert Nedrejord https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/moen-marin-lanserer-mobil-powerbank-for-havbruk/2-1-1064157 NHST Moen Marin forteller at de lanserer en powerbankløsning. Den leveres i en standard ti fots container, og kan fraktes med båt eller lastebil. Foto: Moen Marin 2021-09-12T05:00:58Z news 2-1-1064157 – Nå trengs politisk trygghet, ikke eksperimenter og seminarer https://www.fiskeribladet.no/meninger/-na-trengs-politisk-trygghet-ikke-eksperimenter-og-seminarer/2-1-1064968 De siste årene har diskusjonene rundt fiskeri og havbruk gått høyt, nær sagt som alltid. Det som er annerledes, er at grunnleggende borgfred utfordres i en politisk workshop som aldri ser ut til å ta slutt. Meninger Sat, 11 Sep 2021 17:10:28 +0200 Tom Christer Nilsen https://www.fiskeribladet.no/meninger/-na-trengs-politisk-trygghet-ikke-eksperimenter-og-seminarer/2-1-1064968 NHST Sp, SV, MDG og Rødt har alle levert forslag som innebærer at trålgruppen skal legges ned. Foto: Kjersti Kvile 2021-09-11T15:10:28Z news 2-1-1064968 Her lærer studentene at fisk kan være nesten like lett å tilberede som frossenpizza https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/her-larer-studentene-at-fisk-kan-vare-nesten-like-lett-a-tilberede-som-frossenpizza/2-1-1064680 – Nå som jeg er alene i Tromsø uten mamma og pappa blir det litt mindre fisk til middag, sier Ronny Paul. Fiskeri Sat, 11 Sep 2021 16:02:18 +0200 Amalie Hefre Lie https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/her-larer-studentene-at-fisk-kan-vare-nesten-like-lett-a-tilberede-som-frossenpizza/2-1-1064680 NHST Når torsken kom om bord måtte fiskehatten på. Fv.: Ronny Paul og Ali Ehsani. Foto: Amalie Hefre Lie 2021-09-11T14:02:19Z news 2-1-1064680 Rike investorer fattige fiskerisamfunn, del 2 https://www.fiskeribladet.no/meninger/rike-investorer-fattige-fiskerisamfunn-del-2/2-1-1063399 Sp har sagt at vi vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser på kysten gjennom å styre mer av fisken til fiskeriavhengige samfunn og fremme ordninger for å få mer produksjon på anleggene. Meninger Sat, 11 Sep 2021 15:00:36 +0200 Tor Mikkola https://www.fiskeribladet.no/meninger/rike-investorer-fattige-fiskerisamfunn-del-2/2-1-1063399 NHST Det er faktisk slik at fisken skal gi aktivitet og verdiskapning i fiskeriavhengige samfunn, og da kan vi ikke bare se på at fisken sendes til utlandet for bearbeiding. Illustrasjonsfoto: Tiril Tøllefsen/Brødrene Karlsen 2021-09-11T13:00:36Z news 2-1-1063399 – Det er ikke bare havbruksnæringa som har dødelighet. Dyr dør også i andre næringer. https://www.fiskeribladet.no/meninger/-det-er-ikke-bare-havbruksnaringa-som-har-dodelighet-dyr-dor-ogsa-i-andre-naringer-/2-1-1063557 Men uten å få den samme negative oppmerksomheten som havbruksnæringa. Meninger Sat, 11 Sep 2021 13:01:13 +0200 Oddmund Enoksen https://www.fiskeribladet.no/meninger/-det-er-ikke-bare-havbruksnaringa-som-har-dodelighet-dyr-dor-ogsa-i-andre-naringer-/2-1-1063557 NHST Når dødeligheten innenfor reindriftsnæringa på landsplan er nesten dobbelt så stor som dødeligheten i oppdrettsmerdene, og den i vårt eget nærområde er omtrent syv ganger så stor, er det egna til forundring at det kun er havbruksnæringa som anklages for manglende fokus på dyrevelferd. Foto: Per Elvestuen 2021-09-11T11:01:13Z news 2-1-1063557 Hver fjerde ringnotbåt «ferdig» med makrellen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/hver-fjerde-ringnotbat-ferdig-med-makrellen/2-1-1065840 – Rundt 20 båter i den største flåten er i mål med makrellkvotene sine, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag. Fiskeri Sat, 11 Sep 2021 12:01:40 +0200 Einar Lindbæk https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/hver-fjerde-ringnotbat-ferdig-med-makrellen/2-1-1065840 NHST «Knester» fra Austevoll, en av første som ble ferdig med 90 prosent av makrellkvoten. Foto: Morten Vika 2021-09-11T10:01:41Z news 2-1-1065840 - Havbruksfondet og produksjonsavgiften vil «overleve» uansett regjering https://www.fiskeribladet.no/nyheter/-havbruksfondet-og-produksjonsavgiften-vil-overleve-uansett-regjering/2-1-1066005 Prinsippet om Havbruksfondet og produksjonsavgift på lakseoppdrett er sikret uansett hvilken regjering og stortingsflertall vi får etter valget, mener daglig leder Anna Ljunggren i kystkommuneorganisasjonen NFKK. Nyheter Sat, 11 Sep 2021 11:05:59 +0200 Agnar Berg https://www.fiskeribladet.no/nyheter/-havbruksfondet-og-produksjonsavgiften-vil-overleve-uansett-regjering/2-1-1066005 NHST Anna Ljunggren er daglig leder i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Foto: Anders Hannemose Furuset 2021-09-11T09:05:59Z news 2-1-1066005 Fiskeribladet mener: Økonomisk vekst og et grønt skifte er ikke lett forenelig https://www.fiskeribladet.no/meninger/fiskeribladet-mener-okonomisk-vekst-og-et-gront-skifte-er-ikke-lett-forenelig/2-1-1064863 Meninger Sat, 11 Sep 2021 10:00:13 +0200 https://www.fiskeribladet.no/meninger/fiskeribladet-mener-okonomisk-vekst-og-et-gront-skifte-er-ikke-lett-forenelig/2-1-1064863 NHST Det vil bli utfordrende å både åpne nye felt for oljeutvinning og samtidig klare det grønne skifte. Foto: Gunnar Blöndal 2021-09-11T08:00:13Z news 2-1-1064863 Oppdretteren ønsker seg større forutsigbarhet: – Skal vi øke produksjonen må alle produsere mer https://www.fiskeribladet.no/havbruk/oppdretteren-onsker-seg-storre-forutsigbarhet-skal-vi-oke-produksjonen-ma-alle-produsere-mer/2-1-1065876 Skal oppdrettsnæringa vokse, må det flere konsesjoner til, mener Lingalaks-leder Kristian Botnen. Havbruk Sat, 11 Sep 2021 09:11:08 +0200 Ruth Mari Skulbru https://www.fiskeribladet.no/havbruk/oppdretteren-onsker-seg-storre-forutsigbarhet-skal-vi-oke-produksjonen-ma-alle-produsere-mer/2-1-1065876 NHST Kristian Botnen, daglig leder i Lingalaks ønsker seg mer forutsigbarhet for oppdrettsnæringen. Arkivfoto: Kjersti Kvile 2021-09-11T07:11:09Z news 2-1-1065876 Mattilsynet har gitt Akvafuture dispensasjon fra kravet om telling av lakselus https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/mattilsynet-har-gitt-akvafuture-dispensasjon-fra-kravet-om-telling-av-lakselus/2-1-1064187 – Vi er veldig fornøyde med at Mattilsynet ser den innsatsen som blir lagt ned, sier daglig leder i Akvafuture. Tekfisk Sat, 11 Sep 2021 09:00:47 +0200 Ann Eileen D Nygård https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/mattilsynet-har-gitt-akvafuture-dispensasjon-fra-kravet-om-telling-av-lakselus/2-1-1064187 NHST Akvafuture på Helgeland kan dokumentere null lus over 5 år med kommersiell produksjon. Foto: Akvafuture 2021-09-11T07:00:47Z news 2-1-1064187 Nofir har aldri samlet inn flere nøter enn i fjor https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/nofir-har-aldri-samlet-inn-flere-noter-enn-i-fjor/2-1-1062784 Nedgangen ble snudd i fjor. Tekfisk Sat, 11 Sep 2021 08:01:07 +0200 Ann Eileen D Nygård https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/nofir-har-aldri-samlet-inn-flere-noter-enn-i-fjor/2-1-1062784 NHST Innkjøps- og logistikkansvarlig Kristian Sandbakk Hansen, Bærekraftsansvarlig Heidi Ruud og daglig leder Øistein Aleksandersen. Foto: Arnt. E Pedersen/Iris Salten. 2021-09-11T06:01:08Z news 2-1-1062784 Nå starter Strandryddeuka 2021 https://www.fiskeribladet.no/miljo/na-starter-strandryddeuka-2021/2-1-1063520 Miljø Sat, 11 Sep 2021 07:01:30 +0200 Torhild M. Martinussen https://www.fiskeribladet.no/miljo/na-starter-strandryddeuka-2021/2-1-1063520 2021-09-11T05:01:30Z news 2-1-1063520 Geir jubler over årets krabbesesong: – Bare velstand https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/geir-jubler-over-arets-krabbesesong-bare-velstand/2-1-1064361 Skipper Geir Magne Hansen på «Ørnholmen» sier det er mye mer krabbe i år enn i fjor. I hvert fall der han fisker. Fiskeri Sat, 11 Sep 2021 06:55:21 +0200 Julie Arntsen https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/geir-jubler-over-arets-krabbesesong-bare-velstand/2-1-1064361 NHST Taskekrabbefisker Geir Magne Hansen er veldig fornøyd med årets sesong hittil. Foto: Frøken Fryd hos Froan Forretningsdrift 2021-09-11T04:55:21Z news 2-1-1064361